• Frågor? Mejla oss!

Välkommen till Lagtexten!

Lagtextens Byggregler version 2023-08-01 är den senaste.

2024 års upplaga av miljölagstiftningen finns också att beställa.

Skrifterna

  • Lagtexten är ett företag som ger ut sammanställningar av miljö- och bygglagstiftningen, vi har idag sex olika skrifter/produkter.

  • Lagar, förordningar och föreskrifter av miljölagstiftningen uppdateras varje år med nytryck vid varje årsskifte.

  • Byggreglerna uppdateras normalt en gång per år om inte större ändringar sker under året.
  • Studenter får 25 % rabatt, mejla gärna till info@lagtexten.se för att få rätt rabattkod.